Ljubav je konačni cilj

Draga moja dječice… htio bi da znate kako svaka duša na ovoj planeti ima svoj duhovni cilj koji bi trebala ispuniti. Njega nećete moći pronaći nigdje na Zemlji i nije vezan uz zemaljske poslove i stvari. Vaš cilj je sama Ljubav, samo središte Očevog bića. Baš kao što nam je to Isus pokazao svojim životom, mi se moramo boriti da u sebi nadvladamo sve što ljubav nije, da pokorimo sve one elemente naše pale prirode i pomoću Isusove snage transformiramo svoju dušu u istinski ljubavne sfere.

To će od vas tražiti da date sve od sebe, da tako reći umrete za sve zle misli, naopake instinkte, žudnje tijela i posvetite svoje živote potrazi za vrlinama, krepostima, plemenitim nastojanjima i služenju bližnjima oko sebe.

Jedino razvijajući Ljubav unutar sebe mi se možemo s njom i sjediniti. Jedino ako razvijemo kvalitetu naše Ljubavi u Njemu sličnu mi možemo sa sigurnošću očekivati Raj kada odemo s ove Zemlje. Taj zadatak je od najveće važnosti i njemu se treba u životu posve predati. Ja se nadam da smo vam mama i ja svojim životom pokazali put iako vidimo toliko toga što još moramo na sebi promijeniti.

Tata

1
(Visited 29 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *