Browsing CategoryBrak i život u dvoje

Ako dvoje ne usklade korak, kako će hodit zajedno?
(Amos 3:3)