Što kad ništa ne ide po planu

Ovo ljeto je bilo baš teško.. a krenulo je tako lijepo sa završetkom škole i velikim planovima za homeschooling djece. Imali smo u srcu jedan super plan o tome kako će nam jesen izgledati, kako ćemo donijeti promjene u školi, poslu i napraviti zaokret u našem obiteljskom životu. No, jednog srpanjskog dana sve se počelo okretati na drugu stranu. Događaj o kojem još nismo spremni ovdje pisati promijenio je tok našeg života i uveo nas u neke vode kojima baš i nismo htjeli ploviti.

No, ovdje vam neću pisati o svemu što se promijenilo, nego o tome što napraviti kada ne ide sve po planu i kako se najbolje prilagoditi. Prvo, idemo vidjeti naše temeljne postavke, jer ja nekako volim sve sagledati iz više perspektive gdje nema emocija i prirodnog…

Važno je znati da se niti jedna sekunda našeg života ne dogodi ako to naš Nebeski Otac nije odobrio. „Ne padne ni vrabac s grane a da to nije volja vašeg Oca koji je na Nebesima.“ On, koji je sama Ljubav i sama Mudrost vodi naše živote usmjeravajući nas prema Sebi, jer žudi da Mu se mi vratimo u slobodi naše volje, stoga sve što nam se događa je za naše najveće dobro.

Taj dio je najteže shvatiti prosječnom čovjeku, jer on doživljava ono što ga ‘boli’ ili što mu ‘smeta’ kao negativno i nepoželjno i time stalno ulazi u sukob sa okolnostima koje mu nisu po volji. Oni koji su malo zreliji i poučeniji Božjim putevima nastoje uvidjeti smisao toga što ih je snašlo i uvesti promjene u sebi, jer shvaćaju da su okolnosti dane njima da dovedu do unutarnje promjene i kada se dogodi promjena onda se i okolnosti promjene.

Treći, još malo zreliji, vide u svemu što se dogodi Očevu Ljubav i svaku situaciju percipiraju kao izričaj Njegove skrbi za sebe. Njima je jedino bitno da su što je više moguće unutar Njegove volje (drugim riječima unutar božanskog reda), jer znaju da ih ta poziciju sjedinjuje s Njime i time ih čuva i štiti, a svaku patnju promatraju kao milosrdnu ruku da se još više oslobode pale prirode. I četvrti, oni koji su kao i treći, no ja bi rekao s dodatkom, čvrsto su utemeljeni u obećanjima iz Riječi Božje i svojom snažnom vjerom tako reći kreiraju sudbinu oko sebe. To su oni koji će pomaknuti planinu ako stvarno zapnu da se make. Oni koji neće odustati dok ne provedu oko sebe Božju volju i manifestiraju Božji red i blagoslove. Oni su su-radnici Božji, produžetak Njegove ruke, sinovi Božji.

E sad, nama je doista dano da možemo planirati, no zadnju Riječ u našem životu ipak trebamo prepustiti Njemu koji vidi što je najbolje. Mi bi sami trebali žudjeti napraviti najbolje i ne bi se trebali previše opirati kada vidimo da nas je Otac preusmjerio na nešto bolje. Ponekad mi doista ne vidimo da je to drugo što nam On daje ono bolje i nastojimo grčevito zadržati svoje planove, no ako smo zaista predani u srcu ćemo nam biti objavljeno da je vrijeme da se regrupiramo i revidiramo svoje planove.

Jednu stvar koju sam naučio kroz sve ove godine je da budem fleksibilan kroz život. Kada vidim da me Otac očito preusmjerava na drugu stranu, onda sam se naučio što je brže moguće preustrojiti i odustati od svoje ideje u povjerenju da On vidi i zna bolje od mene. Nakon nešto vremena ove vježbe, što je u suštini vježba poniznosti, mišić postane fleksibilniji i mi lakše odustanemo i predamo se.

Dat ću vam jednostavan primjer. Ovo ljeto, prije nego što smo mi još krenuli za jug, dobio sam posao snimanja jedne predivne ville na Korčuli. Sve je bilo dogovoreno i ja sam krenuo na put od 7 sati i taman negdje na sredini puta su me zvali i rekli da moraju odgoditi snimanje, jer neke stvari neće biti spremne za mene kad dođem. Baš sam promatrao sebe koliko mi je malo otpora izazvala ta vijest i kako sam se sa lakoćom okrenuo na cesti i vratio natrag kući. Bez stresa, bez zamjeranja, bez prigovaranja… samo sam gledao u to da je to moj Otac isplanirao za mene, da je to BOLJE i da sam potrebniji negdje drugdje.

Bilo je još takvih primjera ovo ljeto i naravno tokom ovih godina, no u nekom momentu počneš uočavati tu jednu struju unutarnjeg duha koja te vodi kroz život. Ne znam kako bi to točno opisao, ali najbliže što mogu jest kao jedna rijeka života koja teče kroz mene.. Njegova struja ljubavi, duh koji mi daje život i usmjerava moju volju.. tako nešto.. i kada jednom postaneš svjestan prisustva te rijeke i počneš u sudbinskim situacijama i dnevnom životu promatrati njezinu kretnju, onda naučiš da te ona dobro vodi i (pre)usmjerava tvoje korake na dobro i na bolje. Počneš voljeti to što ti rijeka daje i način kako te savjetuje i onda vaša suradnja postane još kvalitetnija i vođenje još bolje.

Ukratko, čovjek bi trebao biti dobro podučen Božjoj Riječi da zna dobro razlikovati što je dobro, a što zlo, što je istina a što laž. Pismo kaže da čovjek mora obnoviti svoj um s Riječju Božjom. Nakon toga on bi trebao svakodnevno u povjerenju tražiti blagoslov za njegov dan i žudjeti da ga Otac vodi kroz srce, kroz duh, kroz tu rijeku koja teče.. I treće, treba pratiti žudnje svoga srca, jer u konačnici one usmjeravaju sudbinu poput kormila na brodu i gledati da li su te žudnje usklađene s Božjom Riječi, jer ako jesu i ako ima potvrdu izvana kroz Riječ da je na pravom putu, onda on ne može pogriješiti i njegova sudbina ga vodi u vis i u pobjede.
Ljudsko biće koje je tako uštimano i harmonično unutra i izvana će lako teći kroz život, jer će voljno i zadovoljno surađivati sa svojim Ocem koji ga vodi do Sebe. Njegova volja je usklađena s Očevom voljom i to je najsigurnija i najbolja sudbina koja garantira najizvrsnije rezultate.

Stoga, što mi možemo u ovakvim situacijama gdje ništa nije išlo po našem planu? Možemo u poniznosti prihvatiti ono što nam je Njegova ruka u tom momentu dala i vjerovati da je to sada za nas bolje. To ne znači da se plan neće ostvariti. Možda samo još nije pravi trenutak, možda mi još trebamo sazrjeti da bi se mogli nositi sa svime što će takva sudbina zahtijevati od nas. Možda plan za nas uopće nije bio dobar, pa nas je preusmjerio natrag na naše tračnice. Bilo kako bilo, odgovor će doći i srce će se namjestiti..

Više o našem ljetu i ovoj istoj temi možete pročitati kod Tereze…

A moje preporuke je knjižica „Uzrok, svrha i cilj ljudske patnje, nesreće i boli“ koju možete preuzeti u našoj čitaonici. Hit!

Vaš

Frano

2
(Visited 56 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *