Muž i žena pred Božjim uputama za brak (feminizam)

Život u dvoje nije uvijek jednostavan i potrebno je savladati brojne, rekao bih, socijalne vještine da bi se mogao postići kvalitetan suživot muškarca i žene. Duhovnim rječnikom, potrebno je puno ljubavi i snage da bi se moglo tolerirati tolike nesavršenosti koje sa sobom nose i jedna i druga strana.

Ovdje neću govoriti o prirodnim brakovima i kako njih urediti, iako bi i oni mogli izvući kvalitetne zaključke iz ove objave. Neke stvari su istinite, bez obzira na koga se odnose, samo ovisi o ljudima da li će to staviti u praksu jednom kada ih spoznaju.

Da se nastavim na prošli i predprošli post u kojem sam postavljao temelje za brak između muškarca i žene i smjestio nas dvoje u trenutak kada jednostavno nismo mogli zakoračiti na višu razinu bez nove spoznaje, bez obzira koliko se trudili biti najbolji prijatelji i još bolji suradnici. Jednostavno su se neke stvari morale dogovoriti i odnosi između nas dvoje definirati unutar Božanske jednadžbe.

Srećom pa smo u našoj neposrednoj blizini imali nekoga kao što je Lorens koji nas je znao uputiti na Riječ i tko je znao ispravno tu Riječ i rastumačiti, tj. dati nam jednostavne upute za međuodnose u braku. Bio je to ključan trenutak u našem braku kada su stvari ozbiljnije krenule na bolje i time smo počeli spuštati sve veći komad Neba u naš mali dom.


Dio petog poglavlja u Poslanici Efežanima daje specifične upute za brak, a ja ću vam podcrtati one koje ću danas izdvojiti za dalje…

Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22 Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23 Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. 24 Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26 da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27 te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28 Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29 Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 

Ovo je prvi set uputa za muža i ženu i naravno da se svakoj modernoj ženi digne kosa na glavi kada čuje da bi se trebala podložiti svome mužu. Razlog tome je što je već zadnjih nekoliko generacija žena odgajano na krilima feminizma koji je imao skrivenu namjeru razrušiti ovu sliku Božjeg uređenja doma.

Drugo, kada današnji ljudi čitaju ove upute, oni samo vide stereotipnu sliku muškarca siledžije i potlačenu ženu kako šutke stoji kraj njega prepunu straha od njegove sirove naravi. To je također tipično razmišljanje, jer je desetljećima propagirano od strane istog pokreta kao jedini oblik patrijahalno uređene obitelji koji postoji. Klasična taktika da se uzme ekstreman primjer i na njemu nagradi cijela priča. Ja ne niječem, niti sam slijep da postoje takvi muškarci – kreteni. Ljepše riječi za njih zapravo nema. Oni nisu niti Kristovi, niti vjernici ako mene pitate. Oni su sramota za obitelj i društvo oko sebe i u raljama Sotone. Niti ne niječem da ima onih koji su uzeli tu Božju uputu iz konteksta kao opravdanje za svoje zlo. Njih tek čeka prava mjera kazne.

Ja bi ovdje dao jedan pogled na istu stvar (govorim o podlaganju), ali iz pozicije zdrave pameti. Da li Bog koji je Ljubav i koji je za nas dao svoj život na Križu može dati uputu koja nije ljubavna i koja ne vodi prema istinskoj Ljubavi? Pa ne može, to zdrava pamet nalaže, tako da mora da su ljudi koji doma maltretiraju žene, ili oni koji takav način odnosa propagiraju, krivo shvatili ove upute. Jadni li su njihovi životi kada je to doseg njihovog shvaćanja.. Jednako kao i onih koji na temelju krivog shvaćanja iste upute sada iz drugog kuta gađaju po doktrini ne bi li je oborili i dokazali ispravnost svojih zaluđenih stavova. Naprotiv, SVAKA uputa koje je dana generalno kršćanima MORA vrijediti i za bračne međuodnose. 

Kao što se Crkva podlaže Kristu, tako treba i žena mužu – u svemu!

Wooow, ovo je pravi trigger za moderne žene, jer su se taman izgradile u svojim pravima i tome da se neće podlagati nikome. Ova uputa bi dakle bila u čistoj suprotnosti s današnjim feminizmom, što isto govori o sotonskom podrijetlu jednog djela tog pokreta. Dišite… Samo polako… Pokušajte shvatiti da onaj tko piše ovaj tekst i ima ovakve stavove također ima kvalitetan brak kakav malo tko ima stoga mora da postoji neka veća dubina osim one prividne. Namjerno i pišem ovo na način da izazovem neke stavove u vama kojih možda niste ni bili svjesni i dovedem ih na Svijetlo Riječi i zdrave pameti, pa da vidimo njihovu kvalitetu i korijene.

Znači, postoji neki duboko mudar razlog zašto je Bog dao uputu ženi da se podlaže mužu u svemu, uspoređujući to s načinom kako se zajednica vjernika Crkva treba podlagati Kristu kao Gospodaru – u svim uputama i zakonima Ljubavi koje joj je dao. Postoji cilj koji On želi postići s tom uputom.

Ako pogledamo da je cilj svakog čovjeka, svake duše, muškarca i žene, da postigne savršenstvo u Ljubavi, drugim riječima da se očisti od sve sebičnosti i oholosti, onda i svaka uputa dana za ljudsko biće mora u sebi imati istu svrhu. 

Drugo što možemo vidjeti jest da je specifična uputa dana za specifični problem kojeg ljudsko biće u sebi nosi. On ne bi dao biću koje se lako podloži, tj. nema problem s oholosti, uputu da se podloži, jer to ne bi imalo smisla. On želi biće osloboditi od zla oholosti i iz te perspektive ga stavlja u odnos s drugim ljudskim bićem (muškarcem) u podređenu poziciju ne bili mu (joj) pomogao da oholost izađe na vidjelo i da se preporodi.

Mislite da žena nema problema s oholosti? Neka se pokuša istinski podložiti, pa ćete vidjeti kada krenu frcati iskre.

Ok, ajmo sada vidjeti neku od uputa danu muškarcu kojim, da odmah pređem na bitno, vlada sebičnost. Njemu je dana uputa da ljubi svoju ženu, da se žrtvuje za nju kao što se Krist žrtvovao za Crkvu i dao svoj život za nju. Prilično visoko postavljen standard ako mene pitate i nimalo lako za izvesti. A gdje gađa uputa? Pa u sebičnost i želju da si on sve sebi podredi u tipičan muški komod koji bi iskoristio ženu koja mu je privržena da ga pazi, mazi i da mu služi. Od njega se traži da ju očisti od svake ljage na duši kroz svoj besprijekoran život po Riječi, da ju vodi do Krista kamo i on želi ići. Znači, njemu je dano da vodi i sebe i nju do Krista gdje trebaju doći ako žele postići visoki stupanj usavršenosti duša u Ljubavi.

Mislite da muškarac nema problema sa sebičnosti? Stavite mu na leđa odgovornost za obitelj i ispravno vođenje sebe i nje, pa ćete vidjeti kada počnu frcati iskre.

Ako ste preživjeli do ovdje i niste ugasili ovaj članak stavljajući na mene oznaku kršćanskog ekstremista, hvala vam, učinili ste sebi uslugu 🙂 Morate znati da i ja također gađam u isti cilj sa ovime što pišem – skladan, božanski uređen brak koji može ostvariti sav potencijal i svrhu koju je Bog zamislio za muškarca i ženu i da govorim iz debelog vlastitog iskustva. Žao mi je što se uopće moram baviti s negativnim idejama o kršćanskom braku, ali njih ću koristiti kako bi naglasio ono što je Božje.

Dosta je za danas, nastavljamo daje u novoj objavi!

Frano

2
(Visited 73 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *